Jobs & Carrière

Solliciteer nu als treinmachinist(e)
of start een opleiding tot treinmachinist(e)

Captrain Netherlands B.V.

Inspiring Rail Solutions - Green. Innovative. Ahead.

Welkom bij Captrain Netherlands B.V. Wij zijn sinds 2007 actief als railtransportbedrijf in Nederland. Binnen de bedrijvengroep Captrain Deutschland richten wij ons op de organisatie en uitvoering van regionaal en grensoverschrijdend railtransport met een focus op de haven van Rotterdam, de grootste diepzeehaven van Europa en de op twee na grootste haven van de wereld. De nauwe verwevenheid met de buurbedrijven van de Captrain Groep is onze garantie voor een betrouwbare en efficiënte productie van uw logistieke diensten in regionaal en langeafstandsverkeer tot en met de laatste kilometer. Captrain Netherlands vervoerde in 2020 meer dan 4 miljoen ton goederen en genereerde een omzet van meer dan 11,4 miljoen euro.

Meer informatie over de Captrain Deutschland-Group vindt u hier.

Actuele vacatures

Proces Controller

Status Open – 17 januari 2022 | Vestiging Waalhaven – Albert Plesmanweg 61F, 3088 GB Rotterdam | Standplaats Rotterdam | Contactpersoon S. de Wit-Schouten via hr.ctnl@captrain.nl 

Functiecontext

De afdeling Proces Control is verantwoordelijk voor de coördinatie van het plaatsen, uithalen, samenstellen, rijden en bijsturen van treinen, waarbij de daadwerkelijke inzet van de veiligheidsfunctionarissen en materieel wordt bewaakt en schriftelijk wordt vastgelegd.

Positie in de organisatie

Rapporteert aan: Teamleider Operations
Geeft leiding aan: N.v.t.- Operationeel begeleiden van (ingehuurde) veiligheidsfunctionarissen.

Functiedoel:

 • Controleren van de door de afdeling Planning afgegeven weekplanning;
 • Op korte termijn bijsturen van het rangeerplan;
 • Coördineren van het trein- en rangeerproces;
 • Opvangen van onregelmatigheden en calamiteiten, zodanig dat verstoringen van de dienstregeling tot een minimum worden beperkt en het rangeerproces veilig verloopt;
 • Vastleggen van noodzakelijke administratie en verantwoordingsinformatie leveren;
 • In acht nemen van de beschreven procedures in het VMS.
 • Opvangen van proces en veiligheidsfunctionaris(sen) in geval van calamiteiten

Werkgerelateerde bezwaren

 • Eenzijdige houding;
 • Belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk;
 • Werken onder tijdsdruk bij het oplossen van problemen;
 • Onregelmatigheid in diensten.

Werk- en denkniveau

 • MBO werk- en denkniveau;

Opleiding/ervaring bij sollicitatie:

 • Relevante ervaring in een logistieke omgeving;
 • Ervaring met complexe logistieke processen;
 • Dient stressbestendig te zijn;
 • Kan goed omgaan met mensen;
 • Kan kort en duidelijk (schriftelijke) verslaglegging doen;
 • Kennis van MS Office;
 • Kennis van de Engelse en Duitse taal;

Beoordelingsitems

Zie opleiding/ ervaring bij sollicitatie, waarbij de kwaliteit als Proces Operator en de behaalde doelen van groot belang zijn en daarnaast:

 • Kennis van de organisatie en de verhoudingen binnen het bedrijf;
 • Dient de interne instructies/opleiding tot Operator conform procedure in het VMS met goed gevolg volledig te hebben doorlopen;

Competenties:

 • Stressbestendig werken;
 • Bewaken van de veiligheid van de machinisten en wagenmeesters;
 • Goed en duidelijk kunnen communiceren in het Nederlands, Engels en Duits;
 • Digitaal behendig kunnen werken;
 • Probleemoplossend kunnen acteren;
 • Proactief interveniëren in calamiteiten;
 • Kennis en affectie hebben met het materieel;
 • Teamspeler zijn;
 • Kostenbewust maken van de gekozen oplossing;

Wilt u deel uitmaken van ons team?

Solliciteer dan onder vermelding van het referentienummer en je overtuigende sollicitatiedocumenten bij:

hr.ctnl@captrain.nl

Leertraject Combimachinist categorie A/B –Machinist nationaal (goederen)

Begin: Start 2023 I Standplaats: Waalhaven – Albert Plesmanweg 61F, 3088 GB Rotterdam I Contracturen: 40 uur per week

Functiedoel:

Na de opleiding tot combimachinist categorie A/B, oftewel opleiding tot machinist nationaal, kan je treinen begeleiden, rijden en controleren op technische staat voor zowel binnenlands- als grensoverschrijdend vervoer. Je leert hoe je schades aan wagons en verdere bijzonderheden kan melden. Bovendien doe je kennis op over het vervoeren van gevaarlijke stoffen. De opleiding voldoet aan de EU Richtlijn 2007-59, alsmede aan het RID en in de Spoorwegwet gestelde eisen. Jij zorgt dat veiligheid voor jezelf, collega’s en materieel ten alle tijden gewaarborgd is. Je werkt hiervoor volgens ons Veiligheid Management Systeem en intern en extern geldende regels en procedures.

De opleiding

De theorieopleiding zal verzorgd worden door RDP Services en zal bestaan uit de volgende modules:

 • Europese vergunning (bijlage IV);
 • Machinist algemeen;
 • Reizigers- en goederenvervoer;
 • Veiligheidscommunicatie;
 • ERTMS (Level 1 en 2);
 • Wagencontroleur;
 • Vervoer gevaarlijke stoffen, categorie 2
 • Huckepack vervoer

De totale duur van de theorieopleiding (inclusief simulatietraining) bedraagt 53 dagen (examendagen niet meegeteld). De praktijkopleiding zal plaatsvinden binnen onze eigen organisatie onder begeleiding van mentormachinisten en teamleiding machinisten.

Na de theorie- en praktijkopleiding zullen er ook nog verschillende materieel- en wegbekendheid opleidingen worden verzorgd.

De volledige opleiding zal 6-9 maanden in beslag nemen.

Werk- en denkniveau

 • Minimaal VMBO werk- en denkniveau;
 • Een afgeronde MBO-opleiding niveau 3 richting elektrotechniek/motorvoertuigentechniek/IT heeft de voorkeur;

Opleiding/ervaring bij sollicitatie

 • Je hebt affiniteit met techniek en/of IT
 • Je hebt een goed gehoor- en gezichtsvermogen.
 • Je kunt kleuren goed onderscheiden

Competenties:

 • Accuratesse/Gestructureerd; 
 • Zelfsturend
 • Stressbestendig; 
 • Samenwerken; 
 • Communicatief; 
 • Adaptief; 
 • Daadkrachtig; 
 • Efficiënt; 
 • Service gericht; 
 • Safety/Verantwoordelijk; 

Wilt u deel uitmaken van ons team?

Solliciteer dan onder vermelding van het referentienummer en je overtuigende sollicitatiedocumenten bij:

hr.ctnl@captrain.nl​​​​​​​ I Tel. +31 6 31 63 35 50

(Opleiding tot) Machinist Internationaal VB

Begin: per direct I Standplaats: Waalhaven – Albert Plesmanweg 61F, 3088 GB Rotterdam I Contracturen: 32-40 uur per week

Functiedoel:

 • Op juiste wijze rijden en rangeren van verschillende typen (internationale) treinen en rangeerdelen (inclusief grensbaanvakken);
 • Melden van schades aan wagons en verdere bijzonderheden; 
 • Optreden als rangeerder/begeleider (landafhankelijk) ;
 • Uitvoeren van remproeven;
 • Uitvoeren van controles aan locomotieven en treinen;

Werk- en denkniveau:

 • VMBO/MBO werk- en denkniveau; bij voorkeur in de richting elektrotechniek/ motorvoertuigentechniek/IT

Opleiding/ervaring bij sollicitatie:

 • Tenminste 3 jaar als nationaal machinist voordat hij/zij als internationale machinist kan gaan werken;
 • Psychologisch- en medisch goedgekeurd;
 • In geval van Duitse bevoegdheid: aantoonbare taalvaardigheid van de Duitse taal welke voldoet aan taalniveau 3, volgens de eisen die vermeld zijn in 2007/59 EU inzake de certificering van machinisten, om adequaat te kunnen communiceren met de dienstdoende treindienstleider op de buitenlandse baanvakken en internationale hulpverleningsorganisaties;
 • Op de hoogte zijn van de van toepassing zijnde bevoegdheden zoals vermeld in de Spoorwegwet van de landen waar je bevoegd voor bent; 

Beoordelingsitems:

 • Genoten opleiding en benodigde ervaring; 
 • Aantoonbare bevoegdheid hebben voor internationaal machinist, rangeerder en wagencontroleur met de daarbij horende materieelopleidingen en wegbekendheid; 
 • Gedegen kennis van de sein- en regelgeving op de te berijden baanvakken en de plaatselijke regelgeving op de emplacementen, raccordementen en terreinen van de verlader/klant; 
 • Kennis hebben van Word en Excel en om kunnen gaan met een (tablet) pc; 
 • Goede kennis hebben van de functionaliteit van een Veiligheid Management Systeem en de daaraan gekoppelde procedures voor zover voor betrokkende van toepassingen en de juiste opvolging/uitvoering daarvan; 
 • Kennis buitenlandse talen;
 • Werk gerelateerde inconvenienten; 
 • Bewustzijn van indirecte verantwoordelijkheid voor materieel en goederen met miljoenenwaarde;

Competenties:

 • Accuratesse/Gestructureerd; 
 • Stressbestendig; 
 • Samenwerken; 
 • Communicatief; 
 • Adaptief; 
 • Daadkrachtig; 
 • Efficiënt; 
 • Service gericht; 
 • Safety/Verantwoordelijk; 

Wilt u deel uitmaken van ons team?

Solliciteer dan onder vermelding van het referentienummer en je overtuigende sollicitatiedocumenten bij:

hr.ctnl@captrain.nl I Tel. +31 6 31 63 35 50

Machinist Nationaal VB

Begin: per direct I Standplaats: Waalhaven – Albert Plesmanweg 61F, 3088 GB Rotterdam I Contracturen: 32-40 uur per week

Functiedoel:

 • Op juiste wijze rijden en rangeren van verschillende typen treinen en rangeerdelen (inclusief grensbaanvakken);
 • Melden van schades aan wagons en verdere bijzonderheden; 
 • Optreden als rangeerder/begeleider;
 • Uitvoeren van remproeven;
 • Uitvoeren van controles aan locomotieven en treinen;

Werk- en denkniveau:

 • VMBO/MBO werk- en denkniveau; bij voorkeur in de richting elektrotechniek/ motorvoertuigentechniek/IT

Opleiding/ervaring bij sollicitatie:

 • Tenminste recent afgestudeerd als treinmachinist VB;
 • Psychologisch- en medisch goedgekeurd;
 • Op de hoogte zijn van de van toepassing zijnde bevoegdheden zoals vermeld in de Spoorwegwet;

Beoordelingsitems:

 • Genoten opleiding en benodigde ervaring; 
 • Aantoonbare bevoegdheid hebben voor nationaal machinist, rangeerder en wagencontroleur (aanvullende opleidingen volgen is mogelijk bij Captrain)
 • Geldende materieelopleidingen en wegbekendheid; 
 • Gedegen kennis van de sein- en regelgeving op de te berijden baanvakken en de plaatselijke regelgeving op de emplacementen, raccordementen en terreinen van de verlader/klant; 
 • Kennis hebben van Word en Excel en om kunnen gaan met een (tablet) pc; 
 • Goede kennis hebben van de functionaliteit van een Veiligheid Management Systeem en de daaraan gekoppelde procedures voor zover voor betrokkende van toepassingen en de juiste opvolging/uitvoering daarvan; 
 • Werk gerelateerde inconvenienten; 
 • Bewustzijn van indirecte verantwoordelijkheid voor materieel en goederen met miljoenenwaarde;

Competenties:

 • Accuratesse/Gestructureerd; 
 • Stressbestendig; 
 • Samenwerken; 
 • Communicatief; 
 • Adaptief; 
 • Daadkrachtig; 
 • Efficiënt; 
 • Service gericht; 
 • Safety/Verantwoordelijk; 

Wilt u deel uitmaken van ons team?

Solliciteer dan onder vermelding van het referentienummer en je overtuigende sollicitatiedocumenten bij:

hr.ctnl@captrain.nl I Tel. +31 6 31 63 35 50

Wilt u deel uitmaken van ons team?

Solliciteer dan onder vermelding van het referentienummer en uw overtuigende sollicitatiedocumenten.

Contact

Samantha de Wit-Schouten

Manager Human Resources and Admin
Albert Plesmanweg 61F
3088 GB Rotterdam (Waalhaven)
Tel. +31 (0)10 7070532
Mobiel: +31 (0)6 31633550
hr.ctnl@captrain.nl