Captrain Netherlands B.V.

Captrain Netherlands B.V.

Inspiring Rail Solutions - Green. Innovative. Ahead.

Welkom bij Captrain Netherlands B.V. Wij zijn sinds 2007 actief als railtransportbedrijf in Nederland. Binnen de bedrijvengroep Captrain Deutschland richten wij ons op de organisatie en uitvoering van regionaal en grensoverschrijdend railtransport met een focus op de haven van Rotterdam, de grootste diepzeehaven van Europa en de op twee na grootste haven van de wereld. De nauwe verwevenheid met de buurbedrijven van de Captrain Groep is onze garantie voor een betrouwbare en efficiënte productie van uw logistieke diensten in regionaal en langeafstandsverkeer tot en met de laatste kilometer. Captrain Netherlands vervoerde in 2020 meer dan 4 miljoen ton goederen en genereerde een omzet van meer dan 11,4 miljoen euro.

Meer informatie over de Captrain Deutschland-Group vindt u hier.


Actuele vacatures

Proces Operator (d/m/w), fulltime

Begin: per direct I Standplaats: Waalhaven – Albert Plesmanweg 103b-c 3088GC Rotterdam I Werkgelegenheid: 1

Functiedoel:

 • Controleren van de door de afdeling Planning afgegeven weekplanning
 • Op korte termijn bijsturen van het rangeerplan
 • Coördineren van het trein- en rangeerproces
 • Opvangen van onregelmatigheden en calamiteiten, zodanig dat verstoringen van de dienstregeling tot een minimum worden beperkt en het rangeerproces veilig verloopt
 • Vastleggen van noodzakelijke administratie en verantwoordingsinformatie leveren
 • In acht nemen van de beschreven procedures in het VMS
 • Opvangen van proces en veiligheidsfunctionaris(sen) in geval van calamiteiten

Werk- en denkniveau:

 • MBO werk- en denkniveau

Opleiding/ervaring bij sollicitatie:

 • Relevante ervaring in een logistieke omgeving
 • Ervaring met complexe logistieke processen
 • Dient stressbestendig te zijn
 • Kan goed omgaan met mensen
 • Kan kort en duidelijk (schriftelijke) verslaglegging doen
 • Kennis van MS Office
 • Kennis van de Engelse en Duitse taal

Beoordelingsitems:

Zie opleiding/ ervaring bij sollicitatie, waarbij de kwaliteit als Proces Operator en de behaalde doelen van groot belang zijn en daarnaast:

 • Kennis van de organisatie en de verhoudingen binnen het bedrijf
 • Dient de interne instructies/opleiding tot Operator conform procedure in het VMS  met goed gevolg volledig te hebben doorlopen

Competenties:

 • Stressbestendig werken
 • Bewaken van de veiligheid van de machinisten en wagenmeesters
 • Goed en duidelijk kunnen communiceren in het Nederlands, Engels en Duits
 • Digitaal behendig kunnen werken
 • Probleemoplossend kunnen acteren
 • Proactief interveniëren in calamiteiten
 • Kennis en affectie hebben met het materieel
 • Teamspeler zijn
 • Kostenbewust maken van de gekozen oplossing

Wilt u deel uitmaken van ons team?

Solliciteer dan onder vermelding van het referentienummer en uw overtuigende sollicitatiedocumenten bij:
ron.haak@captrain.nl I  mobiel: 06- 46 38 72 04

Driver Internationaal, fulltime

Begin: per direct I Standplaats: Waalhaven – Albert Plesmanweg 103b-c 3088GC Rotterdam

Functiedoel

 • Op juiste wijze rijden en rangeren van verschillende typen (internationale) treinen en rangeerdelen (inclusief grensbaanvakken);
 • Melden van schades aan wagons en verdere bijzonderheden; 
 • Optreden als rangeerder/begeleider. (Landafhankelijk)  
 • Uitvoeren remproeven 
 • Uitvoeren van controles aan locomotieven en treinen  

Werk gerelateerde inconvenienten

 • Onregelmatige werktijden tijdens diensten;
 • Overnachten in het buitenland in bepaalde gevallen;
 • Zie ook RI&E in Veiligheid Management Systeem

Werk- en denkniveau

 • VMBO/MBO werk- en denkniveau; bij voorkeur in de richting elektrotechniek / motorvoertuigentechniek

Opleiding/ervaring bij sollicitatie

 • Tenminste 3 jaar als nationaal machinist voordat hij/zij als internationale machinist kan gaan werken
 • Mogelijke aparte medische en psychologische keuring volgens de eisen van het land waar de machinist zal gaan rijden 
 • Aantoonbare taalvaardigheid van de Duitse en/of Franse taal welke voldoet aan taalniveau 3, volgens de eisen die vermeld zijn in 2007/59 EU inzake de certificering van machinisten, om adequaat te kunnen communiceren met de dienstdoende treindienstleider op de buitenlandse baanvakken en internationale hulpverleningsorganisaties
 • Verder op de hoogte zijn van de van toepassing zijnde bevoegdheden zoals vermeld in de Spoorwegwet van de diverse landen. 

Beoordelingsitems

 • Genoten opleiding en benodigde ervaring; 
 • Aantoonbare bevoegdheid hebben voor internationaal machinist, rangeerder en wagencontroleur 
 • met de daarbij horende materieelopleidingen en wegbekendheid; 
 • Gedegen kennis van de sein- en regelgeving op de te berijden baanvakken en de plaatselijke regelgeving
 • op de emplacementen, raccordementen en terreinen van de verlader/klant; 
 • Kennis hebben van Word en Excel en om kunnen gaan met een (tablet) pc; 
 • Goede kennis hebben van een VMS en de daaraan gekoppelde procedures voor zover voor betrokkende  van toepassingen en de juiste opvolging/uitvoering daarvan; 
 • Kennis buitenlandse talen (Frans en Duits); 
 • Werk gerelateerde inconvenienten; 
 • Indirect verantwoordelijk voor een locomotief en wagons met goederen (€ 5miljoen+); 

Competenties

 • Accuratesse/Gestructureerd; 
 • Stressbestendig; 
 • Samenwerken; 
 • Communicatief; 
 • Adaptief; 
 • Daadkrachtig; 
 • Efficiënt; 
 • Service gericht; 
 • Safety/Verantwoordelijk; 

Wilt u deel uitmaken van ons team?

Solliciteer dan onder vermelding van het referentienummer en uw overtuigende sollicitatiedocumenten bij:

ronald.wels@captrain.nl I  mobiel: 06- 12 68 50 49

Wilt u deel uitmaken van ons team?

Solliciteer dan onder vermelding van het referentienummer en uw overtuigende sollicitatiedocumenten bij de persoon die onderaan de vacature staat.